suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Fullmakt för ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

  • Utskrivbar blankett

Med denna fullmakt kan man lämna in ansökan på fullmaktgivarens vägnar om man änsöker:

• ett nytt parkeringstillstånd för rörelsehindrade,

• förnyelse av ett parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning eller ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade som är på väg att gå ut eller har gått ut eller

• ett ersättande parkeringstillstånd i stället för ett som försvunnit, stulits eller ...

Tjänster

Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 13.6.2023