suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation AN-byrån

Ansökan till arbetskraftsutbildning

  • Utskrivbar blankett

Det snabbaste sättet att ansöka till arbetskraftsutbildning är på webben via arbets- och näringsbyråns e-tjänst Mina e-tjänster. Via webbtjänsten Mina e-tjänster kan du söka lämplig arbetskraftsutbildning, ansöka till utbildningen och följa hur antagningsprocessen framskrider.

Fyll i en utskriven blankett endast om du inte har möjlighet att använda arbets- och näringsbyråns e-tjänster.

Blankett

Blankettens leveransuppgifter

TE-tjänster
Lämna in utskriftsansökan personligen till arbets- och näringsbyrån.

Tjänster

Ansvarig för texten: AN-byrån
Uppdaterad: 1.6.2023