suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Anmälan om misstänkt biverkning av läkemedel/vaccin

  • Utskrivbar blankett

Biverkningen kan anmälas med Fimeas blankett för anmälan om biverkningar, som fylls i och skickas till Fimea per post. Motsvarande uppgifter kan också skickas per post utan blanketten i fråga. Anmälan om biverkningar skickas till adressen:

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Register över läkemedelsbiverkningar

PB 55

00034 FIMEA

Blanketten för anmälan om biverkningar ka ...

Tjänster

Ansvarig för texten: Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Uppdaterad: 19.1.2021