suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Organisation

Alternativt namn Fimea

Fimea är ett centralt ämbetsverk som lyder under social- och hälsovårdsministeriet och som har till uppgift att främja befolkningens hälsa och säkerhet genom att övervaka läkemedel, blod- och vävnadspreparat samt genom att utveckla läkemedelsområdet.

Fimea har i huvudsak koncentrerat funktionerna inom läkemedelsområdet till ett enda kompetenscentrum, som kopplar läkemedelskompetensen närmare till social- och hälsovårdens servicesystem.

Vilka tjänster kan jag få?


Bekanta dig med organisationens servicekanaler