suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Organisation

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Alternativt namn Fimea

Fimea är ett centralt ämbetsverk som lyder under social- och hälsovårdsministeriet och som har till uppgift att främja befolkningens hälsa och säkerhet genom att övervaka läkemedel, blod- och vävnadspreparat samt genom att utveckla läkemedelsområdet.

Fimea har i huvudsak koncentrerat funktionerna inom läkemedelsområdet till ett enda kompetenscentrum, som kopplar läkemedelskompetensen närmare till social- och hälsovårdens servicesystem.

Kontaktuppgifter

E-post
Registratur
registratur@fimea.fi

Besöksadress
Mannerheimvägen 166
00300 Helsingfors
Besöksadress
Microkatu 1
70210 Kuopio
Besöksadress
Självständighetsplan 2
20800 Åbo
Besöksadress
Biokatu 10
33520 Tampere
Besöksadress
Aapistie 1
90220 Oulu

Organisationens identifieringsuppgifter
FO-nummer: 0921536-6

Nätfakturauppgifter
Nätfakturaadress (EDI-kod) :
003709215366
Förmedlarkod:
E204503
Telefon
Registratur
+358 0295223602 
(lna/msa)

Webbsida
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
www.fimea.fi/web/sv/soktjanster_och_forteckningar/lakemedelsoktjanst_pa_finska_

Postadress
PB 55
00034 Fimea