suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Organisation

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Alternativt namn Fimea

Fimea är ett centralt ämbetsverk som lyder under social- och hälsovårdsministeriet och som har till uppgift att främja befolkningens hälsa och säkerhet genom att övervaka läkemedel, blod- och vävnadspreparat samt genom att utveckla läkemedelsområdet.

Fimea har i huvudsak koncentrerat funktionerna inom läkemedelsområdet till ett enda kompetenscentrum, som kopplar läkemedelskompetensen närmare till social- och hälsovårdens servicesystem.

Kontaktuppgifter

E-post
Registratur
registratur@fimea.fi

Besöksadress

Mannerheimvägen 166

00300 Helsingfors

Besöksadress

Microkatu 1

70210 Kuopio

Besöksadress

Självständighetsplan 2

20800 Åbo

Besöksadress

Biokatu 10

33520 Tampere

Besöksadress

Aapistie 1

90220 Oulu

Organisationens identifieringsuppgifter
FO-nummer: 0921536-6

Nätfakturauppgifter
Nätfakturaadress (EDI-kod) :
003709215366
Förmedlarkod:
E204503
Telefon
Registratur
+358 0295223602 
(lna/msa)

Webbsida
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
www.fimea.fi/web/sv/soktjanster_och_forteckningar/lakemedelsoktjanst_pa_finska_Öppnas i ett nytt fönster.

Postadress

PB 55

00034 Fimea