suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Anmälan om misstänkt biverkning av läkemedel/vaccin

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Information om biverkningar av läkemedel och vaccin som observerats i Finland samlas in i Fimeas register över biverkningar. Hälso- och sjukvårdspersonal och läkemedelsanvändare kan anmäla misstänkta eller konstaterade biverkningar till registret. Det viktigaste syftet med anmälningssystemet är att upptäcka tidigare oidentifierade sällsynta biverkningar. Därför är det önskvärt att särskilt meddela ...

Gör så här

Biverkningen kan anmälas på blanketten för anmälan om biverkningar som finns på Fimeas webbplats och som skickas per post till Fimea.

Motsvarande uppgifter kan också skickas per post utan blanketten i fråga.

Blanketten för anmälan om biverkningar kan också skickas med Fimeas krypterade e-post till adressen FIMEA.EV@fimea.fi.

Mer information om Fimeas krypterade e-post finns på Fimeas webbplats.

För vem och på vilka villkor

Biverkningen av läkemedlet har observerats hos patienten eller av läkemedelsanvändaren själv.

Servicen tillhandahålls av

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Ansvarig för tjänsten

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Ansvarig för texten: Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Uppdaterad: 19.1.2021