suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Anmälan om misstänkt biverkning av läkemedel/vaccin

  • Utskrivbar blankett

Biverkningen kan anmälas med Fimeas blankett för anmälan om biverkningar, som fylls i och skickas till Fimea per post. Motsvarande uppgifter kan också skickas per post utan blanketten i fråga. Anmälan ...

Basuppgifter

Ansvarig organisation Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Uppdaterad: 19.1.2021