suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation AN-byrån

Anmälan om deltagande i arbetskraftsutbildning

  • Utskrivbar blankett

Utbildningsarrangegörens anmälan om inledning och avslutning av utbildnig samt orsak till upphörandet.

Blankett

Blankettens leveransuppgifter

Arbets- och närignsbyrån

Tjänster

Ansvarig för texten: AN-byrån
Uppdaterad: 25.5.2020