suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Att fridlysa mark som naturskyddsområde

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

En markägare kan erbjuda sitt markområde som skyddsområde (antingen en hel fastighet eller ett obrutet område) inom programmet METSO eller för att frivilligt främja myrskydd. Alternativt kan ett naturskyddsområde inrättas på NTM-centralens initiativ för verkställandet av ett naturskyddsprogram eller planobjekt.

Området (antingen hela fastigheten eller ett obrutet område) kan inrättas som naturskyddsområde om området fyller skyddskriterierna och om samförstånd nås om ersättningen (privat skyddsområde) eller en eventuell fastighetsaffär (staten förvärvar naturskyddsområdet). Slutresultatet är ett beslut att inrätta ett naturskyddsområde.

Gör så här

Ytterligare uppgifter, anvisningar och blanketter finns på webbplatsen metsonpolku.fi. För ärendeuträttningen används i första hand webbtjänsten för skogsskyddsprogrammet METSO. Handläggningstiden är i snitt ca 6 -12 månader.

För vem och på vilka villkor

För att använda tjänsten behövs objektets fastighetsbeteckning. Villkor och kriterier för inrättande av naturskyddsområde hittas i webbtjänsten metsonpolku samt i miljöministeriets webbtjänst.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNärings-, trafik- och miljöcentralen
Andra ansvariga organisationerNTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Sydöstra Finland
Ansvarig för tjänstenNärings-, trafik- och miljöcentralen
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 23.3.2021