suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Anmälan om fullmakt för fiskeövervakare och händelserapport

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Fiskeövervakaren har endast rätt att övervaka att föreskrifterna och förordningarna angående fiske följs i det område som föreskrivs i fullmakten.

Aktören som gett fullmakt åt fiskeövervakaren är skyldig att anmäla om fullmaktens innehåll och giltighetstid inom två månader från att fullmakten träder i kraft till den närings-, trafik- och miljöcentral vars verksamhetsområde huvudsakligen omfattar d ...

Gör så här

Fyll i den utskrivbara blanketten (Anmälan om fullmakt för fiskeövervakare eller händelserapport) och skicka in den som bilaga till NTM-centralens allmänna ärendeblankett till registratorskontoret vid NTM-centralen. Du kan sända blanketten per post. Adressen finns i blanketten.


Tidsfrist

Fullmakten ska anmälas till NTM-centralen inom två månader från att fullmakten träder i kraft.

Giltighetstid

Fullmakten gäller enligt anmälan.

Servicen tillhandahålls av

NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Tavastland

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Nyland

Ansvarig för tjänsten

Närings-, trafik- och miljöcentralen
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 19.1.2023