suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Organisation

SoteDigi Oy

Kontaktuppgifter

E-post
viestinta@sotedigi.fi

Organisationens identifieringsuppgifter
FO-nummer: 2859355-7

Nätfakturauppgifter
Nätfakturaadress (EDI-kod) :
(OVT) 003728593557
Förmedlarkod:
E204503
Telefon
+358 294314000 
(avgiftsfritt)

Webbsida
SoteDigi Oy
sotedigi.fi

Postadress
Andra linjen 14
00530 Helsingfors