suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Organisation

Samarbetsombudsmannens byrå

Samarbetsombudsmannen arbetar självständigt i anslutning till arbets- och näringsministeriet och är oavhängig när han eller hon utför sina tillsynsuppdrag. Mandatperioden är fem år.

Samarbetsombudsmannen har bland annat till uppgift att

utöva tillsyn över efterlevnaden av

 • lagen om samarbete inom företag (334/2007)
 • lagen om samarbete inom finska företagsgrupper och grupper av gemenskapsföretag (335/2007)
 • lagen om personalrepresentation i företagens förvaltning (725/1990)
 • lagen om arbetstagarinflytande i europabolag och europeiska kooperativa föreningar (758/2004)
 • personalfondslagen (934/2010)

och följa hur syftet med dessa lagar uppnås

 • ge råd om tillämpningen av ovannämnda lagar
 • främja och förbättra samarbetet mellan arbetsgivaren och arbetstagarna samt de övriga systemen för personalens medverkan
 • övervaka personalfondernas verksamhet och förvaltning
 • föra ett register över personalfonderna.

Samarbetsombudsmannen har bland annat rätt att

 • trots sekretessbestämmelserna av en arbetsgivare avgiftsfritt få de uppgifter och handlingar som är nödvändiga för tillsynen
 • i den omfattning som krävs för tillsynsuppgiften utföra kontroller i företag
 • anmäla ett ärende till polisen för förundersökning, om överträdelsen av en lag är straffbar.

Kontaktuppgifter