suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Organisation

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket (RFV) främjar förverkligandet av de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsskyddet, tillgången till basservice, miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, inre säkerhet samt en sund och trygg levnads- och arbetsmiljö i regionerna. Verket sköter även de lagstadgade verkställighets-, styrnings- och tillsynsuppgifterna inom sitt område.

Kontaktuppgifter

E-post
registratorskontoret
registratur.sodra@rfv.fi

Besöksadress

huvudverksamhetsstället

Birger Jaarlin katu 15
13100 Hämeenlinna
Besöksadress
Bangårdsvägen 9
00520 Helsingfors
Besöksadress
Kauppamiehenkatu 4
45100 Kouvola

Organisationens identifieringsuppgifter
FO-nummer: 1094544-6

Telefon
telefonväxel
0295016000 
(lna/msa)

Webbsida
Regionförvaltningsverket
www.rfv.fi

Postadress
PB 150
13101 Hämeenlinna