suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Organisation

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket (RFV) främjar förverkligandet av de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsskyddet, tillgången till basservice, miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, inre säkerhet samt en sund och trygg levnads- och arbetsmiljö i regionerna. Verket sköter även de lagstadgade verkställighets-, styrnings- och tillsynsuppgifterna inom sitt område.

Kontaktuppgifter

E-post
registratorskontoret
registratur.sodra@rfv.fi

Besöksadress

Wähäjärvenkatu 6

13200 Hämeenlinna

Besöksadress

Bangårdsvägen 9

00520 Helsingfors

Besöksadress

Kundtjänsten vid verksamhetsstället i Kouvola sköts i NTM-centralens receptionsdisk i Salpakeskus (vid adressen Salpausselänkatu 22).

Kauppamiehenkatu 4

45100 Kouvola

Organisationens identifieringsuppgifter
FO-nummer: 1094544-6

Telefon
telefonväxel
0295016000 
(lna/msa)

Postadress

PL 1

13035 Avi