suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Tandvård för vuxna

I den offentliga munhälsovården får alla den basservice de behöver och hänvisas vidare vid behov. Privata tandläkarstationer och yrkesutövare tillhandahåller både basservice och specialiserad vård.


Vilka tjänster kan jag få?

Se relaterade tjänster och servicekanaler.
Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 23.7.2018