suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Tillstånd och anmälningar för nordiska medborgare

Gör så här:

  • När du flyttar till Finland, besök magistraten personligen.
  • Fyll i blanketten Registreringsanmälan för utlänningar.

Om du är nordisk medborgare och flyttar till Finland behöver du inte ansöka om uppehållstillstånd eller motivera din vistelse i Finland. Om du ämnar bo i Finland i över sex månader ska du registrera dig hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata inom en vecka från din flytt. 

Om du vill grunda ett företag elektroniskt i företags- och organisationsdatabasen ska du skaffa en finländsk personbeteckning. Om du gör företagets etableringsanmälan med pappersblankett behöver du inte en finländsk personbeteckning för att grunda föreetaget.

Processen för att grunda ett företag är samma som för en finländsk medborgare. I vissa situationer kan det ha betydelse om personen bor stadigvarande i EES-området eller inte.

Gör företagets etableringsanmälan elektroniskt via Patent- och registerstyrelsens Företags- och organisationsdatasystemet (YTJ).


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 29.3.2023