suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Då det finns risk för arbetslöshet

Om du vet eller antar att du kommer att bli arbetslös ska du vidta åtgärder utan dröjsmål.

Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion

Vilka tjänster kan jag få?

Se relaterade tjänster och servicekanaler.
Uppdaterad: 15.10.2018