suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Då det finns risk för arbetslöshet

Om du vet eller antar att du kommer att bli arbetslös ska du vidta åtgärder utan dröjsmål.


Vilka tjänster kan jag få?

Se relaterade tjänster och servicekanaler.
Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 15.10.2018