suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Särskilt stöd för ungas jobbsökning

Arbets- och näringsbyrån erbjuder nyutexaminerade under 30-åriga och alla under 25-åriga arbetslösa arbetssökande särskilt stöd. Dessutom erbjuder många kommuner stöd för att söka studie- och arbetsplats.

Om du är under 25 år och saknar examen efter grundskolan eller gymnasiet kan du få arbetsmarknadsstöd. Detta förutsatt att du först sökt två studieplatser och hakat på de arbets- eller utbildningsmöjligheter som arbets- och näringsbyrån erbjudit.


Vilka tjänster kan jag få?

Se relaterade tjänster och servicekanaler.
Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 5.8.2019