suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Arbetslösa arbetssökandes rättigheter och skyldigheter

För att få arbetslöshetsförmåner krävs det att du håller din jobbsökning i kraft och samarbetar med arbets- och näringsbyrån.

Du kan ta emot kortvarigt arbete eller deltidsarbete utan att du går miste om möjligheten till arbetslöshetsförmån. Du kan även frivilligarbeta eller utföra talkoarbete utan att förlora din arbetslöshetsförmån.

Om du är under 25 år och inte har en examen efter grundskolan eller gymnasiet, är din första uppgift att skaffa dig en utbildning.

Se innehåll relaterat till ämnet:

Arbetslösa arbetssökandes skyldigheter

För att få arbetslöshetsförmåner krävs det att du håller din jobbsökning i kraft och samarbetar med arbets- och näringsbyrån.

Att ta emot arbete som arbetslös

Som arbetslös arbetssökande kan du ta emot kortvarigt arbete eller deltidsarbete utan att du genast går miste om din arbetslöshetsförmån.

Särskilt stöd för ungas jobbsökning

Om du är under 30 år får du intensifierat stöd för din jobbsökning från arbets- och näringsbyrån och kommunen.

Arbetslösa personers hälsa och välmående

Då du är arbetslös har du utöver de hälsovårdstjänster som kommunen erbjuder dessutom rätt till bland annat en hälsokontroll för arbetslösa.

Frivilligarbete som arbetslös

När du är arbetslös kan du utföra frivilligarbete eller talkoarbete utan att gå miste om din arbetslöshetsförmån.

Rabatter och semesterstöd för arbetslösa

Som arbetslös kan du till exempel få rabatt på inträdesbiljetter och få semesterstöd.