suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

YT-neuvotteluajat

Työnantajan on annettava ilmoitus yhteistoimintaneuvotteluista eli YT-neuvotteluista viisi päivää ennen neuvottelujen aloittamista, jos kyse on työntekijän irtisanomisesta, lomauttamisesta tai osa-aikaistamisesta.

YT-neuvottelujen kesto riippuu siitä, kuinka montaa työntekijää neuvottelut koskevat ja  koskevatko neuvottelut irtisanomista, lomauttamista vai osa-aikaistamista.

YT-neuvotteluja käydään vähintään 14 päivää, jos kyse on

  • alle kymmenen työntekijän irtisanomisesta, lomauttamisesta tai osa-aikaistamisesta
  • enintään 90 päivän lomautuksista, vaikka ne koskisivat kymmentä tai useampaa työntekijää, eikä muuta ole sovittu. 

YT-neuvotteluja käydään vähintään 6 viikkoa, jos

  • toimenpiteet koskevat vähintään kymmentä työntekijää 
  • muuta ei ole sovittu 
  • kyse on yli 90 päivän lomautuksista. 

20–29 henkilöä työllistävissä yrityksissä YT-neuvotteluaika on aina 14 päivää.


Tekstistä vastaavat: Akava ry, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Kirkon työmarkkinalaitos KiT, KT Kuntatyönantajat, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK, Valtion työmarkkinalaitos VTML
Päivitetty: 27.10.2022