suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Nuorta työntekijää koskevat määräykset

Saat itse tehdä, irtisanoa ja purkaa työsopimuksesi 15 vuotta täytettyäsi, jos olet suorittanut oppivelvollisuutesi. Jos olet alle 15-vuotias, voit tehdä työsopimuksen huoltajasi luvalla tai huoltajasi voi tehdä työsopimuksen puolestasi.

Jos olet 15–18-vuotias, huoltajasi voi purkaa työsopimuksesi, jos siitä on haittaa kasvatuksellesi, kehityksellesi tai terveydellesi.

Erityisestä syystä aluehallintovirasto voi poikkeusluvalla sallia alaikäisen työskentelyn esiintyjänä tai avustajana taide- ja kulttuuriesityksissä sekä vastaavissa tilaisuuksissa. Työskentely ei saa vaarantaa lapsen turvallisuutta tai aiheuttaa haittaa kehitykselle ja koulunkäynnille.

Muita nuoria työntekijöitä koskevia rajoituksia: 

  • Oppivelvollisen päivittäinen työaika saa olla koulupäivinä enintään kaksi tuntia, koulun vapaapäivinä seitsemän tuntia.
  • 15-vuotias saa työskennellä kaksivuorotyössä enintään kello 24:ään saakka.
  • 14-vuotias saa tehdä kevyttä työtä, joka ei vahingoita terveyttä eikä haittaa koulunkäyntiä.
  • 14-vuotiaan työaika saa koulujen loma-aikana olla enintään seitsemän tuntia päivässä ja 35 tuntia viikossa.
  • Yötyö on kielletty alle 15-vuotiailta. 

Työnantajan on esitettävä nuorelle työntekijälle tämän tai työntekijän huoltajan pyynnöstä kirjallinen selvitys työsopimuksen ehdoista. Selvitys on annettava ennen sopimuksen tekemistä, jollei sopimusta tehdä kirjallisesti tai kyse ole yhtä päivää koskevasta kotitaloustyöstä työnantajan kodissa.


Tekstistä vastaavat: Akava ry, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Kirkon työmarkkinalaitos KiT, KT Kuntatyönantajat, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK, Valtion työmarkkinalaitos VTML
Päivitetty: 4.10.2023