suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Vuokratyö

Vuokratyöntekijänä olet työsuhteessa työvoiman vuokrausyritykseen, jonka kanssa olet tehnyt työsopimuksen. Vuokrayritys maksaa palkkasi, ylityökorvaukset, lomakorvaukset ja muut työsuhteeseesi kuuluvat edut sekä eläke- ja muut lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut. 

Työpaikkanasi on vuokratyövoimaa käyttävä yritys (käyttäjäyritys) tai useampia tällaisia yrityksiä.

Vuokratyössä palkkasi ja työsuhteesi ehdot määräytyvät ensisijaisesti vuokrausyritystä sitovan työehtosopimuksen mukaan. Jos tällaista ei ole, noudatetaan käyttäjäyrityksen työehtosopimusta.

Vuokratyöntekijä on velvollinen toimimaan käyttäjäyrityksen johdon ja valvonnan alaisena.

Käyttäjäyrityksellä on velvollisuus tiedottaa vapautuvista työpaikoista myös vuokratyöntekijöille. 

Vuokratyöntekijällä on oikeus käyttäjäyrityksen palveluihin, joita yritys tarjoaa omille työntekijöilleen. Tällainen palvelu voi olla esimerkiksi työpaikkaruokailu.
 


Tekstistä vastaavat: Akava ry, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Kirkon työmarkkinalaitos KiT, KT Kuntatyönantajat, Suomen Ammattiliittojen keskusjärjestö SAK, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK, Valtion työmarkkinalaitos VTML
Päivitetty: 11.12.2018