suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Työ- ja virkasuhteet

Työsuhde syntyy, kun teet joko suullisen tai kirjallisen työsopimuksen ja ryhdyt tekemään työnantajallesi työtä tämän johdon ja valvonnan alaisena. Työsuhteessa työ voidaan tehdä joko tietyssä työpaikassa tai muussa työnantajan kanssa sovitussa paikassa tai paikoissa.
 
Työsuhteeseen kuuluu, että työnantajasi maksaa palkastasi työeläkemaksun ja muut lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut.

Työsuhteen perustunnusmerkit:

  • työtä tehdään työnantajan maksamaa palkkaa tai muuta vastiketta vastaan
  • työtä tehdään työnantajan johdon ja valvonnan alaisena
  • työtä tehdään työnantajan lukuun
  • työtä tehdään kirjallisen tai suullisen työsopimuksen perusteella.

Julkisella sektorilla on työsuhteisten lisäksi virkasuhteisia työntekijöitä. Virkasuhteisia ovat valtiolla virkamiehet sekä viranhaltijat kunnissa ja seurakunnissa. Heidän palvelussuhteensa ehdoista sovitaan viranomaisen ja henkilöstöjärjestöjen välisin virkaehtosopimuksin. 

Kunta-alan työntekijöistä suurin osa on työsuhteisia.

Mikä on määräaikainen työsuhde?

Määräaikaisessa työsuhteessa sinä ja työnantajasi sovitte työsuhteen alkamis- ja päättymisajankohdasta. Määräaikaisuudelle on aina oltava perusteltu syy, esimerkiksi sijaisuus. Jos määräaikaisuudelle ei ole laillista perustetta, työsuhteen katsotaan olevan toistaiseksi voimassaoleva. Perusteltua syytä ei tarvita, jos kyse on pitkäaikaistyöttömän työllistämisestä korkeintaan vuodeksi tai jos työsopimus on tehty määräaikaisena työntekijän pyynnöstä.
 
Henkilö voidaan nimittää valtion, kunta-alan ja seurakunnan virkasuhteeseen perustellusta syystä määräajaksi, jonka jälkeen virkasuhde päättyy. Virkamiehelle voidaan virkasuhteen päättymisen jälkeen määrätä maksettavaksi vaatimuksesta 6–24 kuukauden palkkaa vastaava korvaus perusteettomasta nimityksestä määräajaksi. Määräaikainen virkasuhde voidaan irtisanoa tai purkaa samoilla perusteilla kuin toistaiseksi voimassa oleva virkasuhde.


Tekstistä vastaavat: Akava ry, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Kirkon työmarkkinalaitos KiT, KT Kuntatyönantajat, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK, Valtion työmarkkinalaitos VTML
Päivitetty: 6.2.2019