suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Att grunda firmanamn

Det är rätt enkelt och förmånligt att grunda firmanamn. Det krävs inga formaliteter och nödvändigtvis heller inget startkapital. Du kan grunda firmanamn genom att göra etableringsanmälan som ger ditt företag ett FO-nummer. Du anmäler även ditt firmanamn till de av Skatteförvaltningens register som behövs.

Du lämnar i första hand in firmanamnets etableringsanmälan till handelsregistret elektroniskt i företags- och organisationsdatasystemet


Ansvarig för texten: Suomi.fi redaktion
Uppdaterad: 27.6.2022