suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Delägarskap i ett befintligt företag

Du kan bli delägare i ett befintligt företag om du vill driva företagsverksamhet, men inte vill grunda ett företag eller köpa ett helt företag. Innan du fattar ett köpbeslut bör du själv eller en expert göra heltäckande utredningar av företagets status och framtidsutsikter. Tänk igenom din relation till och ditt förtroende för de andra delägarna. Föreslå för delägarna att ni upprättar ett delägaravtal.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 27.5.2019