suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Om du blir sjuk

Patientens rättigheter och patientsäkerhet, teckenspråk video

Video på teckenspråk

Som patient har du enligt lag rätt till en bra hälso- och sjukvård såväl vad gäller den offentliga som den privata hälso- och sjukvården och vid institutioner inom socialvården. Patientens människovärde, övertygelse och integritet ska respekteras. Patientens modersmål, individuella behov och kultur ska beaktas i mån av möjlighet.

  • Patientsäkerhet innebär att du som patient får rätt vård i rätt tid och att vården medför så lite olägenheter som möjligt för dig. Olägenheter kan vara till exempel en felaktig eller fördröjd diagnos, fel i läkemedelsbehandlingen eller infektioner som ådragits under behandlingen.
  • Jämlikheten förverkligas när ingen försätts i en olikvärdig ställning på grund av ålder, hälsotillstånd, funktionsnedsättning, boendeplats, språk, sexuell läggning, kön, religion, etnisk bakgrund eller en annan motsvarande faktor.
  • Som patient har du rätt att få tillgång till alla uppgifter om ditt hälsotillstånd. Du får granska uppgifter som sparats om dig i MittKanta-sidorÖppnas i ett nytt fönster. och be om rättelse av felaktiga uppgifter. Uppgifterna lämnas inte ut till utomstående.
  • Som patient har du självbestämmanderätt: man får inte vårda dig på ett sätt du inte vill eller godkänner. Minderårigas åsikt ska alltid tas i beaktande om det anses att den minderårige är tillräckligt utvecklad för att kunna bilda sig en åsikt.
  • Om du är tvungen att vänta på vård har du rätt att få veta när vården kommer att ges.
  • Som patient har du rätt att ifrågasätta sättet på vilket du bemöts och den vård du får: om du är missnöjd kan du göra en anmärkning till den chef som ansvarar för enheten eller ett klagomål till den myndighet som ansvarar för tillsynen. Patientombudsmannen hjälper dig i tillsynen över dina rättigheter.