suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Om du blir sjuk

Sjukdom och anställningsförhållande, teckenspråk video

Video på teckenspråk

Kom ihåg att

  • meddela din arbetsgivare genast du vet tidpunkten för din sjukledighet
  • sjukdom inte är en grund för att avsluta ett anställningsförhållande
  • arbetsoförmåga till följd av sjukdom dock kan vara en grund för uppsägning.