suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Keva

Webbtjänsten för arbetsgivare, Keva

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Privat tjänst

I Kevas webbtjänst för arbetsgivare kan du sköta ärenden kring arbetsgivarnas pensionsavgifter, följa upp kostnaderna för arbetsoförmåga i din organisation och genomföra arbetshälsoenkäter.

  • I tjänsten Nyckeluppgifter får du information om hurdana kostnader arbetsoförmåga förorsakar din organisation och vad kostnaderna beror på. I avsnittet Enkäter i tjänsten Nyckeluppgifter kan du genomföra enk ...

Gör så här

Webbtjänsten för arbetsgivare är tillgänglig dygnet runt. Du har tillgång till anställningsregistret vardagar kl. 8.00–19.45.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är tillgänglig för alla arbetsgivarkunder i den offentliga sektorn vars pensionsärenden Keva sköter.

Servicen tillhandahålls av

Keva

Ansvarig för tjänsten

Keva
Ansvarig för texten: Keva
Uppdaterad: 27.3.2023