suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Keva

Organisation

När arbetstagarna i den offentliga sektorn avslutar sin yrkeskarriär sörjer vi för att de får sin intjänade pension. Vi stöder också den yrkesverksamma tiden med mångsidiga arbetslivstjänster.

Vi betjänar totalt 1,3 miljoner anställda och pensionstagare i den offentliga sektorn. Antalet arbetsgivarkunder hos oss – kommunorganisationer, statliga arbetsgivare och kyrkliga samfälligheter – är omkring 2 000. Vi har cirka 500 medarbetare som sköter pensionsärenden.

Vi ansvarar för finansieringen av pensionerna för kommunsektorns personal och för placeringen av pensionsmedlen. Pensionerna finansieras med pensionsavgifter som tas ut av arbetsgivarna och arbetstagarna. I fråga om andra arbetsgivare sköter vi endast utbetalningen av pensionerna.

Vi erbjuder våra arbetsgivarkunder omfattande tjänster för ledning av arbetshälsa och arbetsmiljöledning, utveckling och utvärdering av processer för aktivt stöd och företagshälsovårdssamarbete samt för hantering av kostnaderna för arbetsoförmåga. Därtill genomför vi olika undersökningar för att våra kunder alltid ska ha tillgång till den nyaste informationen om hållbart arbetsliv.

Oavsett om du planerar att gå i pension eller söker eller redan får pension, sköter du dina pensionsärenden enkelt på nätet i Kevas tjänst Dina pensionsuppgifter. I tjänsten kan man bland annat beräkna pensionsbeloppet och söka pension.

Vilka tjänster kan jag få?


Bekanta dig med organisationens servicekanaler