suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Understöd för avstående från naturgasuppvärmning i bostadsbyggnader

  • Webbsida

På NTM-centralens webbsida för understöd för att avstå från naturgasuppvärmning i en bostadsbyggnad finns mer information om understödet och hur man ansöker om det.

Tjänster

Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 1.12.2023