suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Tillstånd att avvika från förbudet att förstöra och försämra platser av arter

  • Webbsida

Information om tillstånd att avvika från förbudet att förstöra och försämra platser där arter som nämns i habitatdirektivets bilaga IV (a) parar sig och rastar

Basuppgifter

Ansvarig organisation NTM-centralen
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språksvenska
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 3.7.2020