suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Borgå stad

Mer information om bostäder

  • Webbsida

Se bl.a. bostadsrättsbostäder, finansiering av bostäder, hyresbostäder och reparationsunderstöd.

Tjänster

Ansvarig för texten: Borgå stad
Uppdaterad: 5.4.2022