suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Borgå stad

Boende och lokaler

  • Tjänst
  • Borgå
  • Offentlig tjänst

På internetsidan Boende och lokaler hittar du information om hyres- och boenderättsbostäder, affärslokaler och tomter i Borgå.

Gör så här

Servicen tillhandahålls av

Borgå stad

Ansvarig för tjänsten

Borgå stad
Ansvarig för texten: Borgå stad
Uppdaterad: 1.4.2022