suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation AN-byrån

Jobb eller praktik utomlands

  • Webbsida

EURES är ett europeiskt arbetsförmedlingsnät, förkortningen kommer från orden European Employment Services. EURES betjänar jobbsökande som vill jobba inom EU- eller EES-området eller i Schweiz.

Ansvarig för texten: AN-byrån
Uppdaterad: 17.5.2023