suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Informell regulatorisk rådgivning

  • Webbsida

Fimea erbjuder baserat på en skriftlig begäran enligt övervägande från fall till fall möjlighet till en informell diskussion i början av arbetet med att utveckla ett läkemedel när kunden ännu inte har tillräckliga kunskaper om myndighetskraven vid läkemedelsutveckling.

Diskussionen kan gälla planerade eller redan genomförda prövningar och utredningar samt myndighetskrav. Fimea ger inte förhandsbe ...

Kontaktuppgifter

Användarstöd

Tjänster

Ansvarig för texten: Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Uppdaterad: 19.3.2021