suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Ansökningsanvisning: Understöd för att avstå från naturgasuppvärmning i en bostadsbyggnad

  • Webbsida

I ansökningsanvisningen beskrivs närmare hur man ansöker om understöd för att avstå från naturgasuppvärmning i en bostadsbyggnad. Anvisningen innehåller uppgifter om förutsättningarna för beviljande, utbetalningen av understödet samt ifyllandet av ansökningsblanketten och de bilagor som behövs för detta.

Tjänster

Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 1.12.2023