suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Webbplatsen för läkemedelsfostran

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Webbplatsen för läkemedelsfostran innehåller färdiga studiehelheter och många uppgiftsidéer för grundskollärare. Webbplatsen är ett bra informationspaket om användningen av läkemedel för alla. I avsnittet TroppiOppi för skolelever kan man spela TroppiOppi-spelet eller testa sina hälsokunskaper. Sakinnehållet på webbplatsen för läkemedelsfostran granskas och uppdateras vid behov regelbundet. Innehållet är planerat för olika åldersgrupper efter klass.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avFimea
Ansvarig för tjänstenFimea
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Uppdaterad: 2.12.2021