suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation AN-byrån

Utvidgat omställningsskydd för arbetstagare som fyllt 55 år

 • Tjänst
 • Hela landet utom Åland
 • Offentlig tjänst

Det utvidgade omställningsskyddet är avsett för arbetstagare som fyllt 55 år. Syftet med tjänsten är att främja dessa arbetstagares snabba sysselsättning och förbättra deras ställning på arbetsmarknaden.

Arbetsgivaren är enligt arbetsavtalslagen skyldig att informera arbetstagaren om dennes rätt till omställningsskydd för personer som fyllt 55 år. Skyldigheten gäller alla arbetsgivare.

Arbetsgiv ...

Gör så här

Omställningspenningen motsvarar i genomsnitt en månads lön. Omställningspenningen betalas av den som betalar ut arbetslöshetsförmånen, dvs. arbetslöshetskassan eller FPA.

Den arbetstagare som ska sägas upp ansöker om omställningspenning hos sin egen arbetslöshetskassa eller FPA inom tre månader från det att anställningsförhållandet upphörde.

Värdet av utbildningen inom omställningsskyddet motsvarar cirka två månaders lön. Det är frivilligt att delta i utbildningen. Den uppsägande arbetstagaren kommer överens om utbildningen med arbets- och näringsbyrån. Utbildningen ska främja snabb sysselsättning samt arbetstagarens yrkesmässiga färdigheter eller färdigheter i anslutning till företagsverksamhet. Utbildningen anskaffas antingen av NTM-centralen eller AN-byrån.

Arbetsgivaren är skyldig att informera en arbetstagare som uppfyller villkoren om dennes rättigheter.

För vem och på vilka villkor

Arbetstagaren har rätt till omställningsskydd för 55 år fyllda om

 • hen har fyllt 55 år senast på uppsägningsdagen,
 • arbetstagarens arbetsavtal har sagts upp av produktionsmässiga och ekonomiska orsaker 1.1.2023 eller senare,
 • hen har varit anställd hos samma arbetsgivare i minst fem år med avbrott på högst 30 dagar och
 • hen har anmält sig som arbetssökande hos arbets- och näringstjänsterna inom 60 dagar.

Omställningsskyddet för personer som fyllt 55 år omfattar

 • omställningspenning,
 • utbildning inom omställningsskyddet och
 • sysselsättningsledighet som varar 5, 15 eller 25 dagar.

Omställningsskyddet för personer som fyllt 55 år finansieras via Sysselsättningsfonden med en omställningsskyddsavgift som består av en del av den uppsägande arbetsgivaren och en gemensam del. Den gemensamma delen finansieras genom att höja arbetslöshetsförsäkringspremien som tas ut av alla arbetsgivare.

En särskild omställningsskyddsavgift gäller arbetsgivaren om villkoren för avgiften uppfylls, dvs.

 • företaget säger upp en arbetstagare som har fyllt 55 år och som har varit anställd hos en arbetsgivare som säger upp arbetstagaren minst fem år med högst 30 dagars avbrott och
 • om det lönebelopp som omfattas av företagets arbetslöshetsförsäkringspremie överskrider den nedre gränsen för beloppet året före uppsägningen av arbetstagaren.

Servicen tillhandahålls av

AN-byrån

Ansvarig för tjänsten

AN-byrån
Ansvarig för texten: AN-byrån
Uppdaterad: 30.10.2023