suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Kyrkslätt kommun

Ungdom

  • Tjänst
  • Kyrkslätt
  • Offentlig tjänst

Aktuellt inom ungdoms- och idrottstjänsterna

Ungdoms- och idrottstjänsternas evenemang

Ungdomslokaler

På Kyrkslätts kommuns område finns fem ungdomsgårdar och en ungdomsteater.

I husen finns också olika slags idrottsredskap, bl.a. Kin-Ball har blivit väldigt populär. Sakkunniga ungdomsledare ger handledning och ger vid behov hjälp att sätta i gång spelen.

Kyrkslätts kommuns ungdomslokaler används av ungdomarna under vardagskvällar, och en del av utrymmena är öppna också på lördagar. Kolla de enskilda ungdomslokalernas exaktare öppettider på ungdomslokalernas egna sidor!

Dessutom är ungdomsledarna anträffbara i Kirkkoharjun koulu, i Nissnikun koulu och i Veikkolan koulu torsdagar under skoltid. 

Reservera ungdomslokaler

Ungdomslokaler kan också reserveras för enskilda tillställningar, exempelvis för barnens födelsedagskalas, och evenemang. Du kan boka även bandturer. Ytterligare information om reserveringar av ungdomslokaler och enskilda användningsturer får du av lokalernas ungdomsledare. Mer information reservera ungdomslokaler.

Ungdomsfullmäktige

Ungdomsfullmäktiges verksamhet inleds hösten 2017.Kyrkslätts ungdomsfullmäktige är partipolitiskt obundet, kommunalt påverkansorgan vars huvudsakliga uppgift är att lyfta fram ungdomarnas röst i det kommunala beslutsfattandet och representera ungdomar från Kyrkslätt i olika ställen. Ungdomsfullmäktige sammanträder varje månad, för fram ungdomarnas tankar för behandling av kommunala organ, deltar i olika arbetsgrupper och är med i att ordna olika evenemang för ungdomar. Mer information ungdomsfullmäktige.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKyrkslätt kommun
Ansvarig för tjänstenKyrkslätt kommun
Område Kyrkslätt
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Kyrkslätt kommun
Uppdaterad: 14.8.2020