suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Undantagslov för landsvägar under menförestid

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Syftet med viktbegränsningen under menförestiden är att bevara en så god trafikeringsbarhet som möjligt på vägarna med dålig bärkraft, att minska skadorna som den tunga trafiken orsakar på vägarna samt säkerställa de livsviktiga transporterna även under menförestiden. I enstaka, oförutsebara fall kan NTM-centralen mot en avgift bevilja ett tillfälligt avgiftsbelagt transporttillstånd för vägar med ...

Gör så här

Fyll i ansökningsblanketten och skicka den till den NTM-central inom vars område vägen med viktbegränsning är belägen.

Tillstånd beviljas inte per telefon.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

För vem och på vilka villkor

Vid tillståndshandläggningen beaktas hur nödvändig transporten är, transportens massa och vägens tillstånd just då. Undantagsloven beviljas med måtta och endast med goda motiveringar.


Tidsfrist

Undantagslovet för landsvägar under menförestid ska finnas innan körning på den viktbegränsade vägen.

Handläggningstid

Behandlingen av tillståndsansökan tar ett par arbetsdagar.

Giltighetstid

Tillståndet beviljas i allmänhet per transport och med engångskaraktär. För transporter som till sina antal och tidspunkter är klart kontrollerade är det dock ändamålsenligt och motiverat att bevilja ett tillstånd för utförandet av transporten i stället för flera separata tillstånd. Tillstånd med längre giltighetstider innehåller en reservation för att tillståndet kan dras in innan giltighetstiden upphör om trafikeringen på vägen så kräver.

Servicen tillhandahålls av

NTM-centralen

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Tavastland

Ansvarig för tjänsten

NTM-centralen
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 2.1.2023