suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Tillfällig avstängning av landsväg

 • Tillstånd eller annan skyldighet
 • Hela landet utom Åland
 • Offentlig tjänst

Om ett evenemang kräver att vägen stängs av för annan trafik måste man ansöka om tillstånd hos NTM-centralen. För till exempel rally och andra tävlingar med motorfordon måste vägen alltid stängas. Tillstånd att stänga vägen behövs också för försvarsmaktens övningar.

Tillstånd för evenemang på motortrafikleder och motorvägar beviljas ytterst sällan.

Tillstånd att stänga en landsväg söks hos den ...

Gör så här

Använd i första hand e-tjänsten för att uträtta ärenden.

För att logga in i tjänsten krävs stark autentisering. Du behöver antingen bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Om du inte kan uträtta ärenden i e-tjänsten kan du skriva en fritt formulerad ansökan som innehåller alla nödvändiga uppgifter om evenemanget. Lämna in din fritt formulerade ansökan med bilagor till registratorskontoret vid regionens NTM-centralen.

Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

 • evenemangets namn, tidpunkt och ort
 • alla landsvägar som berörs av stängningen
 • längden på de landsvägssträckor som ska stängas och de vägspecifika stängningstiderna
 • karta som visar vägavsnitten som ska stängas
 • arrangör och kontaktuppgifter till kontaktpersonen
 • faktureringsadress samt sökandens FO-nummer eller personbeteckning
 • översiktsplan över trafikledningen samt kontaktuppgifter till den person som ansvarar för trafikarrangemangen. Av den som ansvarar för trafikarrangemangen förutsätts Vägskydd 2-utbildning.
 • avtal om iståndsättning
Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

För vem och på vilka villkor

Tillståndsbeslutet skickas till den e-postadress som sökanden uppgett. I tillståndsbeslutet ges närmare anvisningar och information om sökandens skyldigheter.

Tillståndsbeslutet innehåller tillstånd att installera de trafikstyrningsanordningar som behövs för att stänga av vägen. Om evenemanget också förutsätter andra trafikmärkesarrangemang ska ett separat tillstånd för dessa sökas hos NTM-centralen i Birkaland.

Eventuella trafikdirigerare godkänns av polisen. Sökanden ska också ansöka om andra tillstånd som behövs för evenemanget hos andra myndigheter (t.ex. för ordnandet av en offentlig tillställning).

 • Avtal om iståndsättning

För ett evenemang som sliter på vägen förutsätts att arrangören ingår ett avtal om iståndsättning av den vägsträcka som stängs. Anvisningar för iståndsättningsavtalet finns till höger på sidan under punkten Genvägar.

 • Försvarsmaktens övningar

Försvarsmakten ska av den regionala NTM-centralen skaffa ett beslut om tillfällig avstängning av en del av vägnätet, om försvarsmakten tillfälligt behöver förhindra eller begränsa den allmänna trafikens tillträde till någon del av vägnätet. Vid behov upprättas också ett avtal om iståndsättning om användningen av vägen sliter på vägen.

Uppgiften har överförts från polisen till NTM-centralerna i och med den nya vägtrafiklagen från och med den 1 juni 2020. I övrigt följs Trafikverkets anvisning om militärfordon och landsvägar Sotilasajoneuvot ja maantiet (LIVI/1022/06.06.06./2017). (Publiceras endast på finska)


Tidsfrist

Information om medelstora och stora evenemangets ansökan och beslut ges som offentlig delgivning på NTM-centralens webbplats, eftersom allmänheten ska erbjudas möjlighet att lämna åsikter i ärendet. Det är därför inte möjligt att påskynda processen, eftersom man före beslutsfattandet måste behandla medborgarnas åsikter.

Handläggningstid

Små evenemang: behandlingstid cirka sex veckor Medelstora evenemang: behandlingstid cirka tre månader Stora evenemang: behandlingstid cirka fyra månader

Giltighetstid

Tillstånd är i kraft för den period som anges i beslut.

Servicen tillhandahålls av

NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Nyland

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Lappland

Ansvarig för tjänsten

NTM-centralen
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 26.2.2024