suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Utbildningssektorn / Planerare Mikaela Hutukka

  • Telefonservice

Planerare Mikaela Hutukka

Finskspråkiga och svenskspråkiga undervisningsväsendets

  • allmänna ärenden
  • elevärenden

Telefonnummer

+358 401914293 
(lna/msa)

Kontaktuppgifter

Användarstöd

Tjänster

Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 1.12.2023