suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Ansökan till sekundär skola

  • Tjänst
  • Sibbo
  • Offentlig tjänst

Vårdnadshavaren har rätt att ansöka till sitt barn en skolplats i en annan skola, än den anvisade närskolan. I valet av sekundär skolplats gäller kommunens valkriterier och högsta antalet elever i den grundläggande utbildningen. Vårdnadshavaren till barn i sekundär skolplats ansvarar själva för organiseringen av och kostnaderna för skolskjuts.

I mitten av läsåret kan en sekundär skolplats ansökas i sådana fall, då familjen flyttar till eller inom Sibbo. Sekundär skolplats till följande läsår kan ansökas under två skilda perioder:

  • Inom 31.3 behandlar vi mottagna ansökningar och vi meddelar om beslutet i april.
  • Inom 31.5 behandlar vi mottagna ansökningar och vi meddelar om beslutet i juni.

Gör så här

Du kan ansöka en sekundär skolplats i Mina tjänster. Välj "Utbildning" och därifrån "Ansökan till sekundär skola".

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avSibbo kommun
Ansvarig för tjänstenSibbo kommun
Område Sibbo
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 11.11.2021