suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Kundservice vid registratorskontoret

  • Telefonservice

Fimeas registratorskontor vägleder i lämnande av informationsbegäran och ger information om serviceavgifter samt förmedlar vid behov telefonsamtal inom Fimea till rätt ansvarsperson.

Telefon

+358 295223602 
(lna/msa)

Betjäningstider

måndag-fredag 8.00–16.15

Basuppgifter

Ansvarig organisation Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Uppdaterad: 10.1.2020