suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Borgå stad

Sysselsättningstjänster

  • Tjänst
  • Borgå
  • Offentlig tjänst

Hos Borgå stads sysselsättningstjänster får du omfattande handledning i att hitta sysselsättning. Vi hjälper dig med att kartlägga dina möjligheter i arbetslivet. Vi hjälper med att förbättra dina färdigheter i själva arbetssökningsprocessen. Vi ger råd om hur du kan hitta arbetsplatser och uppdatera dina kunskaper. Vi erbjuder individuella tjänster för sysselsättningsfrämjande rehabilitering. Tjä ...

Gör så här

Bakgrundsinformation och lagstiftning

I servicehandledningen för arbetslösa handleder rådgivarna i frågor som gäller hälso- och socialtjänster. Sådana frågor är till exempel frågor om hälsa, arbetsförmåga och rehabilitering. Rådgivarna berättar vilka tjänster som står till buds, hur man uppsöker tjänsterna och vad som förutsätts för att man ska kunna anlita dem. De ger vid behov också handledning i hur man ansöker om och samordnar ekonomiska stöd.

Rådgivarna fattar inga beslut som gäller tjänsterna. Arbets- och näringsbyrån ansvarar för rådgivning i anslutning till jobbsökning och utbildning. Tjänsten riktar sig till arbetslösa och personer som hotas av arbetslöshet.

Servicen tillhandahålls av

Borgå stad

Ansvarig för tjänsten

Borgå stad
Ansvarig för texten: Borgå stad
Uppdaterad: 7.9.2023