suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Borgå stad

Navigatorns webbsida

  • Webbsida

På Borgå stads Navigators webbsida hittar du information om Navigatorns tjänster och veckoprogram.

Navigatorn är en plats avsedd för dig som är under 30. Du får gratis hjälp och stöd till exempel

  • med studier
  • med sysselsättning
  • med boende
  • i frågor som gäller välbefinnande.

Tjänster

Ansvarig för texten: Borgå stad
Uppdaterad: 29.6.2023