suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Karleby stad

Sysselsättningsstöd till föreningar

  • Tjänst
  • Karleby
  • Offentlig tjänst

Stadens sysselsättningstjänster beviljar sysselsättningsstödet efter prövning, i enlighet med de fastställda grunderna för beviljandet och inom ramen för anslaget för sysselsättningstjänster. Stadsstyrelsen beslutar årligen om beviljandet av understöd.

Sysselsättningsstöd kan beviljas en förening vars verksamhet stöder stadens mål för skötseln av sysselsättningen, hjälper långtidsarbetslösa Karle ...

Gör så här

Ansökningsprocessen är tvådelad. Meddela först via e-tjänsterna att din förening önskar få sysselsättningsstöd. Föreningen kan ansöka om sysselsättningsstöd via e-tjänsterna när som helst under 2024.

Om föreningen godkänns som mottagare av understöd förs ett inledande samtal. Ansök om understöd för den arbetslösa arbetstagaren månatligen i e-tjänsterna via en separat ansökan.

För vem och på vilka villkor

Föreningens hemort är Karleby och/eller föreningen verkar regelbundet i Karleby. Föreningens verksamhet är etablerad och planmässig. Verksamheten ska stödja Karleby stads mål för skötseln av sysselsättningen, hjälpa långtidsarbetslösa Karlebybor att få arbete eller utbildning samt stärka deras kunnande. Sysselsättningstjänsterna bedömer regelbundet kvaliteten på föreningens verksamhet.

Föreningen binder sig till följande villkor:

  • Föreningen har en sådan handledare och ansvarig person som krävs för arbetsprövning.
  • Föreningen binder sig till arbetsgivarens lagstadgade skyldigheter.
  • Föreningen binder sig att utarbeta en rapport eller någon annan motsvarande utvärdering efter arbetsprövningens slut.
  • Föreningen binder sig att anställa en arbetslös arbetssökande för en arbetstid på över 80 procent.
  • Föreningen binder sig att vägleda och stödja den arbetslösa arbetssökanden mot långvariga studie- och karriärplaner (t.ex. läroavtal).

Servicen tillhandahålls av

Karleby stad

Ansvarig för tjänsten

Karleby stad
Ansvarig för texten: Karleby stad
Uppdaterad: 2.1.2024