suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Suomi.fi-fullmakter för ärendehantering på ett företags vägnar

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Företaget kan ge ett annat företag eller en person fullmakt att uträtta ärenden i e-tjänster som utnyttjar Suomi.fi-fullmakter. Fullmakten ges i Suomi.fi-fullmakter, efter vilket den befullmäktigade kan logga in i e-tjänsten som utnyttjar Suomi.fi-fullmakter och välja att uträtta ärenden för fullmaktsgivaren. E-tjänsten kontrollerar rätten att uträtta ärenden för företaget i Suomi.fi-fullmakter.

Om du vill uträtta ärenden på det företags vägnar som du representerar i någon webbtjänst inom offentlig förvaltning eller den privata sektorn granskar Suomi.fi-fullmakter dina rättigheter för att uträtta ärenden på andras vägnar. Detta förutsätter att webbtjänsten har tagit Suomi.fi-fullmakter i bruk.

I Suomi.fi-fullmakter kan du också be om fullmakter i ditt företags namn. Med en begäran om fullmakt begär du i detta företags namn av en person eller ett företag rätten att uträtta valda ärenden för personen eller företaget. Begäran om fullmakt ändras till en gällande fullmakt först då den andra parten har bekräftat den.

Gör så här

Identifiera dig i Suomi.fi-webbtjänsten med ditt personliga identifieringsverktyg och välj Fullmakter i menyn. Byt användarroll till företaget genom menyn Byt användarroll i högra övre kanten.

Medborgarrådgivningen hjälper dig med att använda fullmakter per telefon, e-post, textmeddelande och responsblankett. I avsnittet Anvisningar och stöd i Suomi.fi-webbtjänsten hittas också anvisningar.

För vem och på vilka villkor

En förutsättning för befullmäktigandet är att du identifierar dig i Suomi.fi-webbtjänsten. Identifiering sker genom personliga nätbankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort (personkort, organisationskort, social- och hälsovårdens yrkeskort).

Du kan ge fullmakt i företagets namn i Suomi.fi-fullmakter om

  • du är verkställande direktör eller direktörens ställföreträdare för ett företag som registrerats i handelsregistret
  • du är namntecknare för ett företag som registrerats i handelsregistret och har rätt att representera företaget ensam (prokuran är personlig och räcker därför inte till att ge fullmakt på företagets vägnar)
  • du är en privat näringsidkare som registrerats i handelsregistret eller Företags- och organisationsdatasystemet
  • eller om någon av de ovannämnda har gett dig rätt att skapa fullmakter i Suomi.fi-fullmakter på företaget i frågas vägnar (fullmaktsrätt).

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Ansvarig för tjänstenMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Område Hela Finland
Tillgängliga språksvenska, finska, engelska
Ansvarig för texten: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Uppdaterad: 15.11.2021