suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Åklagarmyndigheten

Summariskt bötesförfarande - Givande av utredning till åklagaren

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

De bötfällde har rätt att lämna utredning i sitt eget ärende. Utredningen kan lämnas in skriftligen till vilket som helst av åklagardistriktets verksamhetsställen. Utredningen kan även lämnas på elektronisk väg. Samtidigt ska indrivningskoden för bötesärendet anges. Bötesärenden avgörs i ett elektroniskt system, och därför räcker det inte med en muntlig utredning.

Utredningen ska lämnas in till åklagardistriktets verksamhetsställe inom 14 dagar från delgivandet. Åklagaren ska i sitt avgörande beakta utredning som har ankommit innan ärendet avgörs, om den påverkar dagsbotens penningbelopp eller om den i övrigt har betydelse.

Utredningar som lämnats in efter åklagarens avgörande beaktas inte.

Blanketten nedan kan användas för att lämna utredning angående böter.

https://syyttajalaitos.fi/sv/den-botfalldes-ratt-att-lamna-utredning-till-aklagaren

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avÅklagarmyndigheten
Ansvarig för tjänstenÅklagarmyndigheten
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Åklagarmyndigheten
Uppdaterad: 16.7.2020