suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Arbets- och näringsbyrån

Startpeng, ett stöd för blivande företagare

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Startpeng är TE-byråns stöd till nya företagare. Syftet med stödet är att stöda nya företagares utkomst i det inledande skedet av företagsverksamhet på heltid då inkomsten från företaget ännu är liten. Startpengen uppmuntrar att fortsätta som företagare.

Startpeng kan fås i högst 12 månader och den ansöks i perioder på sex månader. Startpengen är lika stor som grunddagpenningen och betalas för högst fem dagar per kalendervecka.

Man ansöker om startpeng i två skeden. Före företagsverksamhet inletts ansöker man om beslut på startpeng, och efter att företagsverksamheten inletts ansöker man om utbetalning av startpeng en gång i månaden i efterskott med en skild ansökan om utbetalning.

Om det finns behov för startpeng ännu efter det första beslutet (vanligtvis 6 månader) kan man ansöka om fortsatt startpeng.

Gör så här

Då du planerar att inleda företagsverksamhet och söka om startpeng, så kontakta först FöretagsFinlands telefontjänst vars företagsrådgivare ger dig råd och anvisningar om hur du ska gå tillväga då du vill grunda ett företag och ansöka om startpeng.

Kontakta också TE-byrån redan då du planerar att inleda företagsverksamhet. Startpeng beviljas inte i regel ifall företagsverksamhet inletts på heltid, innan det fattats beslut om beviljandet av startpeng. Reservera tid genom att lämna en kontaktbegäran i webbtjänsten Mina e-tjänster för personkunder eller genom att ringa.

Var beredd att diskutera, den planerade företagsverksamheten och affärsidén, konkurrensläget för ifrågavarande bransch på orten samt dina färdigheter att bli företagare och behovet av stöd då företagsverksamheten inleds, med en sakkunnig vid TE-byrån. Vid behov kan du erbjudas utbildning som förbereder för företagsverksamhet. Ett utlåtande på din affärsplan kan begäras av en utomstående part, t.ex. det lokala företagsservicecentret.

Ansök om startpeng i webbtjänsten Mina e-tjänster för personkunder. Då du ansöker på webben kan du följa med hur din ansökans handläggning framskrider. Använd den utskrivbara blanketten endast i undantagsfall. Beskriv så klart som möjligt den kommande företagsverksamheten i ansökan. Då du gör ansökan behöver du bl.a. en verksamhets- och finansieringsplan för det kommande företaget.

Bekanta dig med UF-centrets anvisning om att ansöka om utbetalning då din ansökan har godkänts och du har inlett företagsverksamheten. Ansök om utbetalning för att få startpeng. Ansök om utbetalning av startpeng hos UF-centret i webbtjänsten Mina e-tjänster för personkunder. Ytterligare uppgifter eller möjliga kompletteringsbegäran angående den elektroniska ansökan om utbetalning syns i Mina e-tjänster, så följ regelbundet med din ansökans ställning. Om du inte ansöker om utbetalning elektroniskt ska du lämna in blanketten Ansökan om utbetalning av startpeng med bilagor till UF-centret.

Om du behöver startpeng för en längre tid än det första beslutet gäller ska du ansöka om fortsatt startpeng antingen i e-tjänsten eller med den utskrivbara blanketten, senast en månad före den ikraftvarande startpengsperioden upphör.

För vem och på vilka villkor

Du kan beviljas startpeng om du är arbetslös arbetssökande, anställd eller studerande, eller om du har företagandet som bisyssla och planerar att bli företagare på heltid och bor i Finland och grundar företaget i Finland.

Då startpeng beviljas avgörs

  • om företagandet är på heltid
  • om företagandet är lönsamt och kontinuerligt
  • dina färdigheter att fungera som företagare
  • stödbehovet
  • giltighetstiden på tillstånd som möjligtvis påverkar företagsverksamheten.

I beviljandet av ansökan om fortsatt startpeng avgörs om företagsverksamheten har börjat som planerat och hur mycket verksamheten har producerat resultat.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avArbets- och näringsbyrån, NTM-centralernas samt TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter
Andra ansvariga organisationerNTM-centralernas samt TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter, Lapplands arbets- och näringsbyrå, Norra Savolax arbets- och näringsbyrå, Södra Österbottens arbets- och näringsbyrå, Satakuntas arbets- och näringsbyrå, Norra Österbottens arbets- och näringsbyrå, Birkalands arbets- och näringsbyrå, Södra Savolax arbets- och näringsbyrå, Norra Karelens arbets- och näringsbyrå, Nylands arbets- och näringsbyrå, Sydöstra Finlands arbets- och näringsbyrå, Tavastlands arbets- och näringsbyrå, Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrå, Kajanalands arbets- och näringsbyrå, Österbottens arbets- och näringsbyrå, Mellersta Finlands arbets- och näringsbyrå
Ansvarig för tjänstenArbets- och näringsbyrån
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, engelska, svenska
Ansvarig för texten: Arbets- och näringsbyrån
Uppdaterad: 7.6.2021