suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

Slakteriets anmälan till bidragssystemet

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Slakteriet kan anmäla sig till bidragssystemet som står som grund för det bidrag som betalas ut till jordbrukarna för slaktade nötkreatur, lamm och getter.

Från och med början av 2015 har bidrag för slaktlamm och slaktkillingar och bidrag för nötkreatur för slaktade kvigor kunnat betalas ut om djuret har slaktats på ett sådant renslakteri som avses i 6 § 22 mom. eller ett slakteri som avses i 23 mom. i livsmedelslagen (23/2006). En förutsättning för bidraget är att jordbrukaren anmält sig till bidragssystemet enligt Livsmedelsverkets anvisningar.

Gör så här

Slakteriet kan anmäla sig till premiesystemet med en elektronisk blankett eller en fritt formulerad anmälan per e-post till teurastamot(at)ruokavirasto.fi.

För vem och på vilka villkor

Ett slakteri som anmäler sig till bidragssystemet åtar sig att följa gällande lagstiftning när det gäller identifiering av djur och registeranmälningar: lagen om ett system för identifiering av djur (238/2010) 12, 13,15, 20 samt 21 §. Slakteriet åtar sig att göra anmälningarna till djurregistren korrekt och inom föreskriven tid. Det här innebär att anmälningarna till registren görs inom 7 dagar och att slaktvikterna uppges i kilogram med en decimals noggrannhet.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avLivsmedelsverket
Ansvarig för tjänstenLivsmedelsverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 11.6.2020