suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Skyddsrum

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Ett skyddsrum är ett utrymme eller en byggnad som skyddar människor mot explosions- och splittereffekter, byggnadsförtryck, tryckvågor samt hälsofarliga ämnen och joniserande strålning. Skyddsrummen är markerade med den internationella symbolen, som är en blå triangel med orange bakgrund.

I Helsingfors finns cirka 5 500 skyddsrum med cirka 900 000 skyddsplatser. Antalet skyddsrum och skyddsplat ...

Gör så här

Servicen tillhandahålls av

Helsinfors stad

Ansvarig för tjänsten

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 9.6.2023